Em chẳng rõ anh xuất hiện trong cuộc đời em để làm gì mà chắc là để em yêu

 

I love reading. I absolutely love reading. I have a passionate love affair with books and nothing makes me happier than to have a stack of books on my nightstand to attack on a night when there is no alarm clock waiting the next morning.

Có những người xuất hiện trong đời và trở nên quan trọng.

Có những người mà ta phải cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời chúng ta.

Cái gì đầu tiên chắc chắn là có ý nghĩa. Cái gì thuộc về tuổi trẻ, tuổi thanh xuân thì luôn luôn sống mãi.