My quote

Em chẳng rõ anh xuất hiện trong cuộc đời em để làm gì mà chắc là để em yêu

Advertisements