My quote

Em chẳng rõ anh xuất hiện trong cuộc đời em để làm gì mà chắc là để em yêu

Advertisements

My quote

  I love reading. I absolutely love reading. I have a passionate love affair with books and nothing makes me happier than to have a stack of books… Read more "My quote"

My quote

Có những người xuất hiện trong đời và trở nên quan trọng. Có những người mà ta phải cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời… Read more "My quote"

Advertisements

My quote

Cái gì đầu tiên chắc chắn là có ý nghĩa. Cái gì thuộc về tuổi trẻ, tuổi thanh xuân thì luôn luôn sống mãi.  

Advertisements