Ngày xưa xa xôi, em rất yêu màu tím…

I remember when I wrote my essay in purple ink and my English teacher in Malaysia told me that purple pen is just for fun, not for…… Read more “Ngày xưa xa xôi, em rất yêu màu tím…”

Advertisements

"Em yêu anh nhiều cực. Và thật đẹp khi được nói ra điều này vào mùa thu. Để chúng ta có thể nắm tay nhau đi suốt… Read more

Mãi mãi là bao lâu? 

#hienquotes This makes me remember when Alice asked “How long is forever?” and White rabbit said “Sometimes, just one second.” -Hôm nay yêu mai có thể xa…… Read more “Mãi mãi là bao lâu? “

Advertisements

Đội vương miện và ngẩng cao đầu

Huỳnh Hiểu Minh từng nói với Angela Baby thế này: Ngoài mẹ ra, anh chưa từng tốt với người phụ nữ nào đến thế, chỉ muốn dâng…… Read more “Đội vương miện và ngẩng cao đầu”

Advertisements

When the champion falls down

This morning, Barcelona has become the present champion of Champions League by the last match with Alectico Madrid. The curse of Champions League happens again. Throughout  the…… Read more “When the champion falls down”

Advertisements

Đọc sách và chọn sách

Mình nói chung nhỏ lớn đọc sách cũng nhiều nhưng đi mua sách chung với mẹ cho nên việc mua sách tình cảm người lớn hay nội…… Read more “Đọc sách và chọn sách”

Advertisements