Anh sống trên đời này 19 năm thì quen em hết 10 năm. Em không quan trọng thì ai quan trọng nữa.  Người tình không bao giờ… Read more

Advertisements