Chàng trai năm ấy

Tuy chúng tôi chưa ai nói câu: “Tớ thích cậu.” Tuy chúng tôi chưa bao giờ ngồi riêng với nhau. Tuy chúng tôi chưa hề nắm tay nhau.…… Read more “Chàng trai năm ấy”

Advertisements