Vượt qua đại dương để gặp anh

VÌ ANH EM DÙNG TIỀN BẠC TÍCH LŨY NỬA NĂM
VƯỢT QUA ĐẠI DƯƠNG ĐỂ ĐẾN GẶP ANH
VÌ LẦN GẶP GỠ NÀY
NGAY CẢ NHỊP THỞ KHI GẶP MẶT EM CŨNG PHẢI LUYỆN TẬP RẤT NHIỀU LẦN
TRƯỚC GIỜ NGÔN NGỮ CHƯA TỪNG BIỂU ĐẠT ĐƯỢC
MỘT PHẦN NGHÌN CHÂN TÌNH CỦA EM

Lý Tông Thịnh

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s