My quote

Cuộc đời này của em từ khi gặp anh là chuỗi những sai lầm. Sai lầm từ khi em để ý anh, sai đến cả lúc để anh bước vào cuộc sống của em. Crush anh cũng là sai lầm, thích anh lại càng sai nhiều hơn. Đáng lý ra, em không nên để bản thân sa ngã vào sai lầm như vậy. Rồi bây giờ em chẳng thể sửa chữa được nữa, đành chấp nhận cái sai lầm mang tên anh trong cuộc sống của em vậy. Anh là sai lầm đáng yêu nhất của cuộc đời em.

You are my favourite mistake

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s