Trao duyên

Trăm nghìn gửi lạy tình quân
Tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi.
Phận sao phận bạc như vôi?
Đã đành nước chảy hoa trôi lỡ làng.

Bốn câu mình thích nhất trong đoạn trích Trao duyên (Truyện Kiều-Nguyễn Du) và mình  cũng thường hay quote những câu này nhất. Chẳng hiểu sao rất thích quote Truyện Kiều và đặc biệt phải là những câu buồn, than thân trách phận hay là chia ly vĩnh biệt.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s